Områdegruppe MetroService u. Dansk Jernbaneforbund

Nyheder med mere fra Dansk Jernbaneforbund:

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfald sket i fritiden anerkendt som arbejdsskade

Læs artiklen her

 

Læs den gode artikelserie om psykisk arbejdsmiljø. Læs mere her.

Arbejdsskader. Læs mere her.

 

Generalforsamling

2. marts på Allé Kroen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Områdegruppe MetroService på Allé Kroen, Alléen 54-56, Kastrup – lige ved Kastrup Station

 

Torsdag 2marts 2017. kl. 18.00

ette (se nederst).

Valg af områdegruppe næstformand, to bestyrelsesmedller og en suppleant .

 

 

 

LÆS MERE

Kære medlemmer af Områdegruppe MetroService.

 

Jeg har dags dato modtaget besked fra områdegruppe MetroService’s næstformand, Karin Monrad Mørck, om, at hun på den kommende generalforsamling ikke ønsker at genopstille som næstformand.

 

Vi skal derfor vælge en ny næstformand for områdegruppen.

 

I det jeg henviser til områdegruppens vedtægter § 7, skal jeg bede interesserede, i hurtigst muligt at rette henvendelse til Områdegruppe MetroService

 

§ 7 Forslag til generalforsamlingen

Stk. 1) Kandidater til gruppens tillidsmænd, skal meddele deres kandidatur til områdegruppen skriftligt, senest den femte hverdag i januar. Dette kan gøres via omraadegruppemetro@hotmail.com.

 

Notér venligst: Vedtægterne foreskriver, at ovenstående to punkter skal være senest femte hverdag i januar, men da vi har rykket generalforsamlingen, er det besluttet at ændre dette til femte hverdag i februar. Der er altså tale om at deadline er tirsdag den 7. februar.

 

 

Jeg gør opmærksom på, at såfremt at ingen medlemmer stiller op som områdegruppens næstformand, vil vi blive nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der således vil finde sted efter områdegruppens vedtægter.

 

 

Med venlig hilsen

 

Uno Friis Gall

Formand

Områdegruppe MetroService