Forside

Områdegruppe MetroService u. Dansk Jernbaneforbund

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Områdegruppe MetroService under Dansk Jernbaneforbund.

 

Til alle medlemmer af Områdegruppe MetroService under Danske Jernbaneforbund.

 

Som det vil være medlemmerne bekendt, er vor områdegruppeformand, Helle Strange Olsen, ramt af alvorlig sygdom. Helle Strange Olsen har derfor besluttet, at trække sig som formand for områdegruppen.

Helle Strange Olsen har derfor bedt bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med det formål, at vælge en ny permanent formand for Områdegruppe MetroService.

 

Denne finder sted torsdag 31. maj klokken 15.00 i lokale 2.31 på CMC.

 

På bestyrelsesmødet 8. maj, blev det aftalt, at Områdegruppe MetroServices nuværende næstformand, Uno Friis Gall, stiller op til posten som formand med bestyrelsens anbefaling. Områdegruppeformanden vælges indtil generalforsamlingen i 2020.

 

 

For det tilfælde, at Uno Friis Gall, bliver valgt som områdegruppeformand, bliver posten som områdegruppens næstformand ledig, og skal således også genbesættes. På bestyrelsesmødet 8. maj, blev det aftalt, at bestyrelsesmedlem Karin Monrad Mørck stiller op til posten som næstformand med bestyrelsens anbefaling.

Næstformanden vælges indtil generalforsamlingen i 2019.

 

Såfremt Uno Friis Gall og Karin Monrad Mørch begge vælges som anbefalet af bestyrelsen, vil områdegruppens 1. suppleant indtræde i bestyrelsen. Der vælges i den forbindelse ingen ny suppleant før den ordinære generalforsamling i 2019.

 

Alle medlemmer af Område MetroService opfordres til at spille op til posten som områdegruppens formand. Medlemmer, der ønsker at stille op, bedes bekendtgøre dette overfor bestyrelsen skriftligt,senest torsdag 24. maj klokken 15.00, via ufg@metroservice.dk.

 

 

Kolleger, der ikke er medlem af Dansk Jernbaneforbund, men som arbejder under overenskomstenmellem Dansk Industri & Dansk Jernbaneforbund, kan stemme til valget af områdegruppeformand(men ikke til næstformandsposten), da områdegruppeformanden tillige er tillidsmand for området .

 

Spørgsmål besvares via ufg@metroservice.dk.

 

 

På vegne af bestyrelsen

 

Uno Friis Gall

 

Fungerende områdegruppeformand - næstformand

 

Områdegruppe MetroService

Nyheder med mere fra Dansk Jernbaneforbund:

Sejr til Dansk Jernbaneforbund i faglig voldgift sag imod Arriva. Læs mere her:

 

Straf for vold skærpes. Læs mere her.

 

Overfald sket i fritiden anerkendt som arbejdsskade Læs artiklen her

 

Læs den gode artikelserie om psykisk arbejdsmiljø. Læs mere her.

 

Arbejdsskader. Læs mere her.

 

Dansk Jernbaneforbunds arbejdemiljøstrategi

 

Arbejdsmiljøstrategi visioner i pdf

Arbejdsmiljøstrategi uddybning